Wszyscy jesteśmy jedną rodziną

 

Przy użyciu skomplikowanych metod statystycznych, naukowcy dowiedli, że więzi genetyczne między wszystkimi ludźmi prowadzą do jednej starożytnej matki i jednego starożytnego ojca, czyli korzenie genetyczne wszystkich współczesnych ludzi pochodzą z jednego źródła. Nowoczesne, zaawansowane badania genetyczne, dostępne dla każdego za określoną rozsądną sumę, pozwalają nam znaleźć krewnych z obu stron z ostatnich pięciu pokoleń.

Czy uświadamiamy sobie w pełni prawdziwe znaczenie tego faktu, że my wszyscy – cała ludzkość – jesteśmy faktycznie powiązani więzami krwi jednej rodziny?

Już przez prawie dwie dekady, genetycy z wszystkich krajów pracują nad wszechstronną analizą zgromadzonych danych statystycznych, aby rzucić światło prawdy naukowej na pochodzenie współczesnego człowieka. Po raz kolejny dochodzą do tego samego wniosku, że wszystkie rozgałęzione związki genetyczne gatunku ludzkiego prowadzą ostatecznie do „mitochondrialnej Ewy” – starożytnej matki wszystkich żyjących dziś ludzi. Według badań naukowych, żyła ona około 200 tys. lat temu na terytorium dzisiejszej Afryki. Natomiast naszym wspólnym przodkiem w linii męskiej jest „Y-chromosomalny Adam”, który żył około 60-90 tys. lat temu.

Informacja ta przypomina nam, że wszyscy jesteśmy członkami jednej ogromnej, różnorodnej rodziny ludzkiej. Problem jest w tym, czy rozumiemy, jak mamy się zachowywać w takiej nietypowej sytuacji i czy wiemy, co musimy zmienić w nas samych, w naszych relacjach z innymi ludźmi?

Jeśli będziemy patrzeć na ludzkość jak na jedną globalną rodzinę, w której członkowie są ze sobą powiązani i współzależni, to na pewno zrozumiemy, jak wiele popełniamy błędów nawet w naszym życiu codziennym.

Nasz świat składa się z wielu „kręgów” relacji, które splatają się ze sobą w złożony sposób, a my znajdujemy się wewnątrz nich, nawet nie zastanawiając się nad ich istnieniem. Pierwszym z tych kręgów jest rodzina z dziećmi, dziadkami i babciami z obu stron i innymi bliskimi krewnymi. Następnym szerszym kręgiem naszych relacji i współzależności są nasi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, koledzy. Dalej są to mieszkańcy dzielnicy naszego zamieszkania, miasta, kraju, naród, mieszkańcy kontynentu i w końcu nasz najbardziej zewnętrzny krąg obejmuje całą ludzkość. Na tej podstawowej zasadzie zostały zbudowane wszystkie sieci społeczne.

Najszybszą, najkorzystniejszą i pewną zmianę możemy dokonać, jeśli zaczniemy od troski o najbliższych ludzi, którzy tworzą pierwszy krąg naszej współzależności, jeśli będziemy prawidłowo budować z nimi nasze relacje, rozwiązywać wspólne bolesne problemy.

Czy uśmiechnąłeś się dziś do współpracowników? Nie zapomnij, przecież oni też są twoją rodziną, jak również wiecznie niezadowolona, irytująca cię sąsiadka i wściekły kierowca autobusu, i osoba w supermarkecie, która stanęła przed tobą w kolejce… 

Abyśmy naprawdę stali się jedną przyjazną i szczęśliwą rodziną, musimy jedynie zmienić swoje nastawienie do wszystkich ludzi, z którymi w taki czy inny sposób spotykamy się w tym życiu. Czyli wszystko zaczyna się ode mnie i nie warto oczekiwać, że najpierw zmienią się inni. Zacznij pierwszy, daj przykład, bądź liderem. Wynik przekroczy najśmielsze oczekiwania.

 

Lea Mendler

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

563972_371665802907155_1809174143_n.jpg
Copyright