Bez zjednoczenia nie ma przyszłości

 

Nasz świat jest bardzo mały. Natura obejmuje wszystkich i wywiera presję na nas ze wszystkich stron. Z tej kuli ziemskiej nie można uciec. Nie możemy już robić, co nam się podoba, spalać ropę naftową, uwalniać dwutlenek węgla do atmosfery… Prawa natury są niezmienne

Dziś okazuje się, że wszyscy staliśmy się jedną rodziną. Potwierdzają to badania w różnych dziedzinach, chociaż zwykli ludzie nie są jeszcze świadomi tego, co się dzieje. Świat stał się całkowicie ze sobą powiązany i współzależny. Problemy jednego kraju rozprzestrzeniają się na inne. Z drugiej strony, każdy kraj może zostać sparaliżowany przez nałożenie na niego różnych sankcji, nawet jeśli dysponuje on wszystkim, czego potrzebuje dla przetrwania.

W ten sposób funkcjonuje prawo jednego organizmu, jednej rodziny, i przed nim nie uciekniesz. Dlatego też konieczne jest, aby spełniać warunek wzajemnej gwarancji w skali globalnej. Tylko w ten sposób osiągniemy harmonię z naturą, jeśli zbudujemy dobre relacje między sobą, w przeciwnym razie będziemy otrzymywać ciosy w postaci kryzysów, wojen, klęsk żywiołowych…

W jaki sposób można to osiągnąć? – Za pomocą edukacji i wychowania. Do każdej osoby musi dotrzeć proste przesłanie: bez zjednoczenia po prostu nie mamy przyszłości.

Więc zacznijmy, na początek od tych, którzy już rozumieją i to czują. Musimy zrealizować metodę nauczania. Zjednoczenia trzeba się uczyć, ono nie pojawia się samo. Prawo grawitacji działa automatycznie, jedność natomiast buduje się poprzez systematyczną wspólną pracę. Podobne jest to do przekonania o rzuceniu palenia przez wpływy zewnętrzne. Kiedy ciągle się słyszy ze wszystkich stron o szkodliwym działaniu palenia na człowieka i na jego otoczenie, to zaczyna to w nim pracować

Początkowo zjednoczenie nie jest przyjemnym odczuciem, jednak stopniowo będzie ono wstępować w życie i już nie będziemy mogli obyć się bez niego. Na początku będziemy grać w nie jak dzieci i nagle poczujemy, jak przyzwyczajenie staje się drugą naturą, jak gra staje się rzeczywistością. W pewnym momencie nie będziemy już mogli żyć inaczej, bez dobrych relacji. Wszystko zależy od nas

Przed nami objawia się globalne prawo równowagi. Natura wymaga od nas jego realizacji. Dla ludzkości oznacza to zjednoczenie. Historia prowadzi nas do jedności. Nigdy jeszcze prawdziwe zjednoczenie nie przynosiło szkody. Wręcz przeciwnie, pomaga rozwiązać wszystkie problemy, jest to najbardziej naturalna rzecz. Nadszedł czas, aby zabrać się do pracy.

Wszyscy znajdujemy się na jednej kuli i jesteśmy ze sobą powiązani. Bez globalnej równowagi, bez homeostazy, dojdziemy do ogólnego upadku. Wzajemna gwarancja między nami może pomóc wydostać się z kryzysu, który nie ogranicza się do terroryzmu, gospodarki i finansów. Klęski żywiołowe, na przykład, mogą być gorsze niż wojna. Dzisiaj świat desperacko potrzebuje zasady wzajemnej gwarancji, gdyż prowadzi to do harmonii między nami oraz harmonii z naturą.

Jedność jest prawem natury. Dzisiaj wszystkie „rozwiązania” to tylko półśrodki, które jedynie opóźniają upadek. Wszyscy to dobrze rozumieją. Nie mamy innego wyjścia jak tylko się zjednoczyć.

Wszystko jest w naszych rękach.

Jedynym wyjściem jest uświadomienie sobie faktu, że rozwiązanie kryje się w nas samych, w naszym zjednoczeniu, podnoszeniu wartości jedności ponad wszystkimi różnicami. Nie musimy być tacy sami, po prostu trzeba być rodziną, w której mimo tego, że każdy jest inny i ma inne spojrzenie na życie, lecz nad tym wszystkim coś łączy nas w jedną całość.

Być może w czymś nie zgadzamy się ze sobą, jednak szanujemy się wzajemnie i razem rozwijamy się, trzymając nad głową wspólny parasol wzajemnej gwarancji.

Wszystko zostanie naprawione, jeśli będziemy stosować to lekarstwo, które staje się obecnie koniecznością.

 

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

598906_544998348849433_879613130_n.jpg
Copyright