Powiemy światu - Net!


Wszystko, co dzieje się z nami, dzieje się nie z nami, lecz dla nas.
(Starożytna mądrość)

Spółka Pingdom opublikowała raport ze statystyk Internetu w roku 2010, zgodnie z którym w ciągu całego tego roku użytkownicy Internetu wysłali do siebie 107 trylionów listów elektronicznych. Średnio użytkownicy poczty elektronicznej wysyłali 294 miliardy mailów dziennie. Na całym świecie specjaliści z Pingdom naliczyli 1,88 mld użytkowników poczty elektronicznej, przy tym w ciągu roku ich ilość wzrosła o 480 mln osób.

Fenomen Internetu poraża. Co tu się dzieje? Dlaczego ta sieć nakryła już ponad połowę świata i ciągle się rozrasta?

Im bardziej człowiek jest rozwinięty, tym szerzej postrzega on zarówno swoje życie, jak też życie całej ludzkości. Coraz bardziej szeroki świat wchodzi w krąg jego zainteresowania. W świecie starożytnym człowiek był zamknięty w swojej rodzinie, następnie w swojej wiosce, potem w swoim mieście. Teraz jest zamknięty w swoim kraju, a współczesny rozwój i globalizacja pokazują nam, że jesteśmy wzajemnie związani w skali całego świata. Na naszych oczach kraje od tysięcy lat izolujące się od całego świata, takie jak Japonia, Chiny, w ciągu zaledwie dziesiątków lat wymieszały się ze wszystkimi krajami i dołączyły do liderów.

W miarę zrozumienia swojej zależności od całego świata, kiedy nasza mała kula ziemska będzie odczuwana przez każdego, jak jego dom, wyjdziemy poza granice państw i narodowości w bezgraniczny wymiar ogólnoludzki. Nie mamy innego wyjścia, musimy wszyscy zacząć troszczyć się o wszystkich. Bardzo ważnym krokiem w tym kierunku jest Internet.

Internet to niebywałe przyspieszenie progresu ludzkości, Internet wyraża wewnętrzną potrzebę ludzi do zjednoczenia, to właśnie ona pobudziła do rozwoju myśl i właśnie teraz technologia związku przechodzi swoje sprawdzenie. Technologia stała się bardziej zaawansowana, ponieważ młode pokolenie nie potrzebuje już starych więzi na różnych poziomach i zgodnie z ich pragnieniem do komunikowania się rozwinęły się technologie. Internet i portale społecznościowe są wyrazem naszego dążenia do wolności i dzięki temu dążeniu jednoczymy się.

Różnego rodzaju lęki i cierpienia pokazują nam, jak bardzo potrzebujemy wsparcia otoczenia, dlatego staramy się stworzyć wokół siebie przyjazne nam społeczeństwo. Internet rozwinął się tylko dlatego, abyśmy mogli zrealizować swoje pragnienie zaspokojenia niedostatku związków, komunikacji i zjednoczenia.

Internet jest miejscem, które daje nam radość, dlatego że nas jednoczy, skłania nas do wyrzucenia z siebie całego zła, namiętności, pożądania, najlepszych i najgorszych cech, które są w każdym z nas. Wewnątrz tych społecznych sieci żyjemy, kochamy się, nienawidzimy i przekonujemy się, że w sieci jest wystarczająco dużo prawdy i kłamstwa dla wszystkich.

Obecnie ludzkość przeżywa wewnętrzny kryzys, następuje zmiana wartości, dlatego Internet zapełniony jest zarówno rzeczami pozytywnymi, pięknymi, jak też odrażającymi. Zaczynamy odkrywać siebie, swoją egoistyczną istotę, zaczynamy widzieć, ile jest w niej obrzydliwości, okrucieństwa i obojętności.

Internet obnaża naszą naturę i to jest dobrze. Tak jak czyszcząc cebulę, wyrzuca się warstwa za warstwą wszystko, co niepotrzebne, tak samo będzie oczyszczać się od przeszkód nasze pragnienie do połączenia. Jest to proces, który powinno przejść społeczeństwo, i jest on nie tylko ważny, on jest - koniecznością. Jedynym związkiem pomiędzy nami jest nasz związek wewnętrzny, do zrozumienia tej prawdy prowadzi nasz cały rozwój. Początkowo jest to związek ciał, ale ostatecznym celem jest wewnętrzne zjednoczenie tego, co my nazywamy - nasze dusze.

Zmieniamy się my, zmienia się świat. Dzisiaj już ludzkość nie może żyć w ramkach określonych przez rządy. Społeczeństwo chce być powyżej rządów i dlatego pojawiło się Internet-pokolenie, dla którego nie istnieją granice międzypaństwowe, przecież w świecie wirtualnym nie ma granic. Na razie jeszcze Internet można regulować od góry, ale jego rozwój zmierza do tego, że niedługo nie będzie można go kontrolować, ograniczać itp.

Na przykład amerykańska firma Qualcomm opracowała nową technologię komunikacyjną Flashling, pozwalającą obchodzić się bez serwerów, co sieciom typu Facebook pozwoli pracować, nawet jeżeli władze odłączą telefonię komórkową i Internet. Tak więc nie da się występować przeciwko ewolucji i hamować jej rozwój. Szybko podniesiemy się ponad granicami narodowymi w bezgraniczność.

Internet to wirtualny środek przekazu globalnej informacji i żeby zrozumieć się wzajemnie, niezbędny jest wspólny język, staje się nim język angielski. W Internecie wszystko jest odkryte i jest możliwość wyrażenia swojej opinii. Opinie te, zderzając się i splatając razem, łączą ich nosicieli na ogólnym zainteresowaniu omawianym przedmiotem. Nie są one w stanie doprowadzić do prawdy, bo przecież nikt nie widzi całego obrazu, a tylko jego małe fragmenty.

To tak, jak ślepcy badali słonia: jeden obmacywał trąbę, drugi nogę, każdy miał swoje zdanie o zwierzęciu i każdy też miał swoja rację.

Ale to nie ważne, najważniejsza jest łącząca wszystkich wymiana poglądów.

Współczesne społeczeństwo – to społeczeństwo ofiar środków masowego przekazu. Oduczyliśmy się już analizować informację sami, ponieważ żyjemy w niewoli mitów, wniosków i stereotypów wytwarzanych przez przemysł medialny i przyjmujemy je, jako jedyne słuszne. Telewizja podobna jest do klatki, przez kraty której przesączają się tylko przefiltrowane wiadomości, które przeszły staranne sprawdzanie na różnych poziomach kontroli. Jednak słychać już głosy o zbliżającym się końcu telewizji. Oczywiście słuchy o jej śmierci są mocno przesadzone, jak na razie telewizja jest jeszcze głównym źródłem informacji ze względu na jej powszechną dostępność. Ale wszystko zmierza do tego, że już niedługo w sieci będzie odbywać się to, co teraz odbywa się w telewizji, a nawet więcej. Internet to swego rodzaju znak, po którym można rozpoznać, w jakim kierunku rozwija się świat i czym żyje.
XXI wiek jest wiekiem radykalnej przemiany poglądów i staje się jasne, że powinniśmy całkowicie zmienić swój stosunek do siebie, a wtedy zrozumiemy cel i sens swojego istnienia. Nastąpiła epoka globalnej integracji, można powiedzieć - internetyzacji ludzkości.

Wlad Rutus

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

526245_10151055207984569_619309568_13133534_306697943_n.jpg
Copyright